Marker din utilfredshed og bekymring om en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm

Vil DU være med til at markere din utilfredshed og bekymring omkring planerne med en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, så vil vi meget gerne invitere dig til at deltage i vores fredelige aktion d. 30. november.

Vi mødes foran By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby, kl. 8.15, hvor skuespilleren Christian Gade Bjerrum vil guide og informere os om, hvad der skal foregå. Christian iscenesætter en formation af os medvirkende, der hver især står på et bestemt sted foran bygningen.

Aktionen foregår således, at man står i frys (altså uden at bevæge sig) i 2 minutter ad gangen (så godt man kan), hvorpå man på et givent signal flytter sig fra sin plads til et nyt sted – så stiller man sig i frys igen i to minutter og på et givent signal flytter man sig igen etc. etc.

Denne handling gentages i ca. 20 minutter, som er cirka det tidsrum, vi forventer at politikerne ankommer til deres lukkede møde.

Hver af os bærer et skilt, hvorpå der står et ord, som har negative konsekvenser for de planer, de forhandler om: f.eks. miljø, truede dyrearter, biodiversitet, mere forurening, støjgener etc.

Vi medbringer en hel del skilte til fællers brug. Du må også meget gerne selv lave og medbringe dit eget skilt.

Tak!

Det er vigtigt at understrege, at dette er en fredelig demonstration. Vi lægger ikke op til noget fysisk kontakt med dem vi møder (med mindre de gerne vil hilse på os og give hånd og den slags almindelig kutyme).

Det er også vigtigt at pointere, at du deltager i en såkaldt “flashmob”. Det vil sige, at denne aktion vil blive optaget på film, herefter redigeret og til sidst distribueret ud på de sociale medier.

Tidsplan:

Kl. 8.15: briefing og forberedelse
Kl. 8.25: vi stiller os på de markerede steder
Kl. 8.30: flashmob afvikles
Kl. 9.05: debriefing
Kl. 9.15: oprydning
Kl. 9.30: tak for i dag – og go’ weekend!

Når nordjyske borgmestre og folketingsmedlemmer samles til et LUKKET møde om finansieringen af den 3. Limfjordsforbindelse, hvor ikke engang pressen må være med, så er der i endnu højere grad brug for at vi i fællesskab, uagtet vores politiske ståsted, står sammen og markerer vores utilfredshed.

Så vi håber, at du har lyst til at være med. Vi har brug for dig.

Egholm har brug for dig – og alle andre der vil blive berørt af en 3. Limfjordsforbindelse.

Det er Vores Ansvar at sige fra!

Kærlige og bekymrede hilsener

Alternativets Unge – Enhedslisten – Daniel Nyboe Andersen, Radikale Venstre Aalborg – SF – Torben Skovgaard  – Astrid Vang Hansen – Louise Faber – Borgerbevægelsen – Christian Gade Bjerrum – Anna Dorthe Berthelsen – Annette Roed Ottosen – Hans Hyttel – Tom Kvist – Fremtidens Aalborg – Egholms venner – Bedsteforældrenes Klimaaktion – Henrik Mørch