Blindskud at bygge flere veje

Klimaudfordringen – eller nærmere klimakatastrofen, der nærmer sig – fordrer, at der tænkes nyt og ikke mindst, at vi alle får ny adfærd, som ikke belaster klima og miljø. Det er derfor et blindskud, at armene i store dele af det politiske Nordjylland slet ikke kan komme ned, fordi den nuværende regering peger på en ny 3. Limfjordsforbindelse som en mulig fremtidig investering.

En 3. Limfjordsforbindelse til biler og lastbiler, der kun vil belaste klimaet og miljøet endnu mere.

Trafikken vil stige, lyder det messende. Ja måske – og da i hvert fald helt sikkert, hvis der gives bedre plads på vejene og vi alle sammen fortsat suser rundt i biler i stedet for at ændre adfærd. Løsningen er derfor heller ikke en anden 3. Limfjordsforbindelse eller et nyt tunnelrør.

Løsningen er i stedet massiv investering i kollektiv trafik – mere og billigere.

Herudover kan de nordjyske kommuner og regionen sprede myldretiden ved systematisk at forskyde arbejdstiden med nogle få minutter på de offentlige arbejdspladser.

Hvis medarbejdere og skoleelever møder forskudt på de offentlige arbejdspladser og uddannelsessteder, kan vi undgå at bygge nye broer og veje. I stedet udnytter vi de eksisterende veje bedre.

Samtidig kan mulighederne for at udvikle samkørsel til og fra arbejde og uddannelse udvides ved at arbejdstider koordineres.

Undersøgelser fra blandt andet Aalborg Universitet viser, at myldretiden er ganske kortvarig. Samtidig siger mange trafikanter, at de faktisk har muligheden for – og viljen til – at flytte deres afgangs- eller ankomsttidspunkt nogle få minutter.

Endnu flere kan udnytte denne mulighed, hvis de nordjyske kommuner og regionen sammen med medarbejdere og borgere flytter lidt på arbejds- og dermed myldretiderne.

Regionen og de nordjyske kommuner beskæftiger tilsammen i alt ca. 65.000 personer. Lægger vi hertil de ca. 20.000 statslige ansatte i Nordjylland, når tallet op på i alt 85.000 medarbejdere.

Ved at koordinere og forskyde mødetiderne på de større offentlige arbejdspladser kan politikerne fjerne toppen af myldretidstrafikken – og gøre nye veje, tunneller og broer overflødige.

Enhedslisten ønsker, at vi udnytter den nuværende trafikstruktur optimalt, før vi blindt bygger nye sorte asfaltveje gennem vores grønne landskaber. Gevinsten ved at flytte myldretiden kommer alle borgerne til gode: Medarbejderne og borgerne får en mindre opslidende dag fri for stressende myldretidstrafik. Og alle nordjyder kan glæde sig over et renere miljø, bedre plads i trafikken og en besparelse på mange milliarder kroner til nye broer og veje.

Enhedslisten opfordrer derfor til, at vi justerer lidt på ringetiderne på vækkeurene, skoleklokkerne og arbejdstiderne så Nordjylland kan vise vejen til en mere bæredygtig og intelligent trafikpolitik. Det er muligt, hvis vi vil.

Susanne Flydtkjær, kandidat til Folketingsvalget