Verden bliver næppe den samme – Coronakrisen har vendt op og ned på vores hverdag – også her i Region Nordjylland.

Verden bliver næppe den samme – Coronakrisen har vendt op og ned på vores hverdag – også her i Region Nordjylland.

Vi håber, I alle har det godt og får den hjælp, I har behov for….

Vi vil gerne sige STOR TAK til det hårdtarbejdende personale i sundhedssektoren og på de sociale institutioner – i kommunerne såvel som i regionen.

Det økonomiske pres på sundhedssystemet igennem mange år har betydet færre sengepladser og et personale, som må løbe hurtigere og hurtigere! Det gør det selvfølgelig ikke nemmere at håndtere i en krisesituation, som en pandemi jo er!

Der kommer dagligt nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne for at begræse skaderne og sprede Corona smitten. I Enhedslisten kan  vi ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at vi alle følger disse anbefalinger, hjælper hinanden og viser solidaritet med de svage og de udsatte!

Vi ser mange nye initiativer fra regering og folketing, som ikke altid har baggrund i sundhedsforhold.

Demokratiet indskrænkes, vi må ikke forsamles, som vi ønsker og det er en vigtig opgave for os at sørge for, at det kun er en kortvarig og midlertidig tilstand. Senest ønsker myndighederne helt at følge vores færden og vores indkøb. Hvorfor?  vel fordi  de kan….

Det er vigtigt til stadighed at holde øje med udviklingen og at vi ikke får indført permanent undtagelsestilstand  i Danmark. Det er vigtigt at være kritiske, for ingen virus skal kunne sætte demokratiet ud af spil. Saglig kritik og kritisk dialog er vejen til forbedring og udvikling, MEN kritik skal respektere den aktuelle situation til enhver tid.

Erhvervslivet hjælpes med milliarder og der er heldigvis også lempet på reglerne for de syge og de arbejdsløse i foreløblig 3 måneder. Det er godt at opleve, at al snak om samfundets økonomi er en privat husholdning – bare er snak! Det er godt at opleve, at alle nu oplever, at det er sund fornuft , at det offentlige investerer i velfærd og sundhed.

Den såkaldte “budgetlov”, der bestemmer, hvor store drifts- og anslægsbudgetter, kommuner og regioner må have, er midlertidigt “suspenderet” her under Corona krisen og det er meget vigtigt, synes vi.

Det er jo en ualmindelig dårlig lov, der bla. betyder, at kommuner og regioner ikke må bruge de penge, der er i kassen og ikke må spare op til større investeringer i de kommende år. En lov, der i bund og grund har vist sig at blokere for nødvendige investeringer i sundhed og velfærd.

Budgetloven skal skrottes – ikke kun nu, MEN permanent!

Solidaritet, demokrati og sammenhold er vores værn mod kriser som den, vi lige nu befinder os i. Vi skal stå sammen (MEN på afstand), hjælpe hinanden og mon ikke denne krise ender ud i, at flere og flere får øjnene op for, hvad det er for et samfund, vi har og hvad det er for et samfund, vi ønsker os – et samfund, hvor vi står sammen om at lave de nødvendige ændringer….

Susanne Flydtkjær og Lis Jensen
Medlemmer af regionsrådet i Nordjylland
valgt for Enhedslisten