Dyrevelfærdsgruppe i Nordjylland

Nordjysk dyrevelfærd.

Dyrevelfærdsgruppen Nordjylland er nu en realitet. Denne nye arbejdsgruppe hører under Enhedslistens dyrevelfærdsgruppe. Desuden har gruppen tæt kontakt til de organisationer/bevægelser, som ligeledes kæmper for bedre dyrevelfærd.

På det første møde blev det besluttet at 1. punkt på dagsordenen er at få overblik over de største problemer i forhold til dyrevelfærd.  og dernæst få udarbejdet materiale med faktaoplysninger.

Umiddelbart mener vi, at der først og fremmest skal sættes focus på,  at de industrier som udnytter dyrene, selvfølgelig skal overholde loven. for hvad er en dyrevelfærdslov værd hvis den ikke bliver overholdt?

i forbindelse med kontrol i 2017, kritiserede EU både landbrug, dyrlæger og fødevarestyrelsen for at bidrage til at 98,5 % af alle danske grise stadig halekuperes, og gav dem besked på at overholde loven. Det har i over 20 år været forbudt at halekupere grise rutinemæssigt, og det er stadig i 2020 kun de økologiske grise der ikke bliver halekuperet her i Danmark.

I Sverige halekuperer landbruget ikke deres grise rutinemæssigt. og har ikke gjort det i mange år. Det skaber ikke problemer hverken for landmænd, eller for grisene, som netop også skal have mere plads end danske grise, og derfor heller ikke fremviser samme grad af stress. I Danmark skal en gris på 100 kg. kun have 0,65 m2 at leve på. …hvor en gris i Sverige på 93 kg. skal have  0,90 m2.

Europa-kommissionen har udover kritikken i 2017, også i oktober 2019 beskyldt Danmark for manglende dyrevelfærd for forsøgsdyr. I de vigtigste afgørelser i traktaten opfordrer de Danmark, Finland, Østrig og Letland til korrekt at gennemfører foranstaltninger til beskyttelse af laboratoriedyr.

Dermed er det helt klart, at der endnu er lang vej, før man i Danmark kan fremføre, at vi er verdensmester i dyrevelfærd.

Den Nordjyske arbejdsgruppe af Enhedslistens Dyrevelfærdsgruppe, som hører under Miljøpolitisk udvalg, er stadig åben for flere aktive medlemmer, der har lyst til at arbejde for bedre dyrevelfærd.

Næste møde er mandag den 24. februar kl. 19.00  på Thomas Bergsgade 8 i Fredrikshavn.

Det er ikke en betingelse af være medlem af Enhedslisten for at være med.  Det vigtigste er, at den faktaviden der bliver fundet frem, kan bruges til at skabe indsigt og viden,  med henblik på at skabe politisk debat, og synlighed, og dermed være medvirkende til at gavne dyrevelfærden.

Med venlig hilsen

Enhedslisten

Rita Levorsen