Generalforsamling

OBS: Generalforsamlingen er udsat pga. coronavirusen. 

Kære medlem

Her er indkaldelse til generalforsamling søndag d. 15. marts kl. 12.00, Østerport 2, Aalborg, FOA Nordjylland.

Bestyrelsen i Enhedslisten Nordjylland indkalder til generalforsamlingen, hvor vi bl.a. skal  vælge folketingskandidater i de nordjyske kredse. Der er 9 kredse i Nordjylland og der skal vælges 7 kandidater. Årsmødet har besluttet, at Peder Hvelplund og Astrid Vang skal opstilles i Nordjylland, derfor skal vi vælge 7 lokale folketingskandidater. 

Har du lyst og mod til at være folketingskandidat, så duk op og høre nærmere om det. Der er flere folketingskandidater som, efter valget i juni 2019, er stoppet, derfor er der brug for nye folketingskandidater i Nordjylland. 

På generalforsamlingen vil der også være nyt om den kommende hospitalsplan i Nordjylland, som skal vedtages i efteråret 2020. Regionsrådsmedlem Lis Jensen vil fortælle om forløbet og hvad der skal besluttes i forbindelse med hospitalsplanen. 

Vi skal også have valgt bestyrelse og vedtaget en arbejdsplan og budget. 

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Formalia 
 • Valg af dirigent og referent
 • Godkendelse af dagsorden  
 1. Beretning
 • Bestyrelsen
 • Orientering fra regionsrådet
 1. Godkendelse af regnskab 
 1. Indkomne forslag
 • Forslag til arbejdsplan
 1. Vedtagelse af budget 
 1. Valg af Bestyrelse, suppleanter og revisor.
 • Der skal vælges 3 til bestyrelsen
 • Suppleanter til bestyrelsen 
 • Revisor 
 • Arbejdsgiver ansvarlig for regionssekretær
 1. Valg af folketingskandidater
 1. Eventuelt

Bilag: 

Beretning fra bestyrelsen I Enhedslisten Nordjylland

Overvejelser budget 2021 for Region Nordjylland

Regnskab 2019:

Arbejdsplan – Enhedslisten Nordjylland 2020

Budget 2020, Enhedslisten Nordjylland