Om budget 2018

Om budget 2018

Man skulle tro, at DF kandidat til regionsrådsvalget Erik Høgh-Sørensen er blevet ansat på Nordjyske – i hvert fald er han næsten daglig skribent i avisen, og i dag den 15. november er ingen undtagelse!

Havde egentlig tænkt, at jeg ikke vil reagere på hans indlæg, der altid handler om det samme: nedlæggelse af regionerne og besparelser på budget 2018.

Jeg vil gerne spørge EHS, hvorfor han ikke konfererer med sine partifæller, der pt. sidder i regionsrådet og spørger, hvorfor de har stemt for budget 2018?

For det er jo et faktum, at de 3 medlemmer af DF har stemt for budgetforslaget for 2018. Eneste parti, der ikke har stemt for budget 2018, er Enhedslisten. Vi synes ikke, det er ansvarligt at stemme for et budget, der ikke hænger økonomisk sammen – på samme måde, som de øvrige budgetter i den 4 årige periode, vi har været med i regionsrådet.

Vi stillede derfor følgende ændringsforslag til budget 2018:

  • “Den foreslåede besparelse på 99,70 mill kr. i forhold til “arbejdstilrettelæggelse og værdi for patienten” udgår. Merforbruget finansernes ved træk i kassebeholdningen.
    • Begrundelse: Den uspecificerede rammebesparelse benævnt som arbejdstilrettelæggelse og værdi for patienten, vil føre til fyringer og personalereduktioner, dårligere arbejdsforhold for personalet og dårligere behandling af patienterne og dermed dårligere patientsikkerhed”.

Eneste parti, der støttede ændringsforslaget var Enhedslisten selv! Og dette på trods af, at vi i kassen i region Nordjylland har ca. 1/2 mia. kr., som ligger passivt hen, mens personalet løber alt for stærkt, får stress og må sygemeldes Der kommer jævnligt klare meldinger fra de forskellige personalegrupper om, at nu er det nok, men der er stadig ikke politisk vilje til at gøre noget reelt ved problemet. Vi har i region Nordjylland et fantastisk personale, der yder SÅ MEGET for patienterne, men det er problematisk, når samme personale går hjem fra arbejde med dårlig samvittighed over ikke at have kunnet udføre deres arbejde ordentligt.

DET ER IKKE PERSONALET, DER SKAL HAVE DÅRLIG SAMVITTIGHED, DET ER POLITIKERNE11

  • Vi er klar over, at det kan få konsekvenser at bruge af kassebeholdningen i form af sanktioner fra regeringen, men hvilke er  der ingen, der ved. På et par møder bl.a. i Sundhedskartellet har regionsrådsmedlem Lene Linnemann, SF flere gange sagt, at region Nordjylland vil blive sat under administration, hvis vores forslag blev vedtaget. Se det ved LL nok lige så lidt om, som andre…
  • Enhedslistens opfattelse af ordet “ansvarlighed” er åbenbart så meget anderledes end de øvrige medlemmer af regionsrådet. Vi kan under ingen omstændigheder tage ansvar for de helt urimelige arbejdsforhold, som vi tilbyder det nordjyske sundhedspersonale og dermed de nordjyske patienter.

Så Erik Høgh Sørensen og Ib Madsen og andre kandidater til regionsrådet fra DF: vælg jeres kampe med omhu og lad være at kaste med sten, når I selv bor i et glashus! Se på, hvad Dansk Folkeparti i snart 4 år har foretaget sig i Regionsrådet og døm så derefter!

Lis Jensen
Rødhus Kirkevej 15, Rødhus
9490 Pandrup
medlem af regionsrådet for Enhedslisten