Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne 2014

Utryghed omkring patientsikkerheden

 Af regionsrådsmedlem, Lis Jensen

“Vi ønsker investeringer i et godt arbejdsmiljø”

Enhedslisten er i dag, den 8. september 2013, gået fra budgetforhandlingerne.

Store besparelser betyder færre ansatte, betyder øget arbejdstempo og usikkerhed omkring patientsikkerheden!

  • Vi tror ikke på, at der kan spares op til 100 mill kr uden, at der sker dramatiske nedskæringer på det faste personale, med et endnu større arbejdspres som konsekvens og flere stress sygemeldte.

Hertil kommer, at vi frygter, det vil gå ud over patientsikkerheden. Vi har hele tiden ment – også i forhold til Strategi 2018 – at det ikke vil være muligt at levere kerneydelser på sundhedsområdet indenfor den givne økonomiske ramme. Og vi kan da slet ikke se, hvordan man kan opretholde patientsikkerheden med færre ansatte, udtaler Lis Jensen, gruppeformand for Enhedslisten i Regionsrådet.

-Vi ønsker investeringer i et godt arbejdsmiljø, som vil kunne bringe det langvarige sygefravær ned – et sygefravær, der i mange tilfælde skyldes arbejdsbelastning. Vi ser også gerne nye og hensigtsmæssige arbejdsgange, som vi undrer os over ikke forlængst er implementeret af ledelsen i samarbejde med de ansatte.

Vi kan forstå, at der er en kassebeholdning på 1 mia kr og vi kan også forstå, at der uden at komme i konflikt med lovgivning og aftaler, vil kunne bruges af kassebeholdningen på nødvendige driftsområder, så afskedigelser kunne undgås!

På det psykiatriske område kører budgettet i et “lukket kredsløb”.Som vi ser det, så har ledelsen indenfor dette budget kompetencen til at sætte et “bredt hold” af ansatte for at sikre et bredt behandlingstilbud med bla. Musik- og idrætsterapi.
Og udfra psykiatriledelsen er de økonomiske rammer til stede, så vi vil spændt følge udviklingen på området.

Forslaget om at skære ned på antal af socialrådgivere, finder vi ganske uacceptabelt. Patienter og personalegrupper har brug for den støtte og vejledning, som socialrådgiverne kan yde i forhold til et kompliceret social- og sundhedssystem, så den enkelte patient og dennes familie får et godt patientforløb og også i det videre forløb i det sociale system.

Enhedslisten vil til enhver tid styrke den kollektive trafik. Vi ønsker bedre og billigere kollektiv trafik. Til snakken om, at der ikke er råd, foreslår vi finansiere ved at hjemtage nogle af de mange udliciterede opgaver på jordforureningsområdet.

Enhedslisten ønsker, at der blev indført et overordnet krav om bæredygtighed i anvendelsen af midlerne i Vækstforum. Bæredygtighed er jo netop det fremtidige konkurrence parameter og her vil vi gerne have Nordjylland i front.

At de økonomiske midler er få, må selv Enhedslisten erkende, men det skyldes jo ganske enkelt en dårlig aftale regionerne og regeringen imellem, og dette har i yderste konsekvens at gøre med de bindinger der er, eftersom Danmark har tilsluttet sig EU’s Finanspagt.

For yderligere oplysninger kontakt
Lis Jensen Tlf.: 2149-5981