Medlemmer af Regionsrådet 2022 – 2025

 

Susanne Flydtkjær, 59 år og bor i Aalborg

Søren B. Andersen, født 1963 og bor i Aalborg.

Søren er gymnasielærer og TR på Frederikshavn Gymnasium.

Sørens fokus er folkesundhed, forebyggelse – sundhed for alle og patientinddragelse. Fokus er på et offentligt sundhedssystem uden private økonomiske interesser – og ikke mindst den kollektive trafik.

Se hele konstitueringen for regionsrådet her.