Sundhedspolitisk gruppe i Nordjylland

I Nordjylland har vi netop stiftet en ny sundhedspolitisk gruppe, der fungerer som baggrundsgruppe og komme med input til vores valgte i regionsrådet. Det kan være omkring aktuelle emner eller når der skal vedtages handlingsplaner for sundhedsområdet i regionsrådet.

Foreløbig har vi planlagt et møde om plan for fødselsområdet i Region Nordjylland, som skal vedtages af regionsrådet i løbet af 2022. Mødet bliver formentlig i løbet af august.

Der er også nedsat en mindre gruppe som arbejder på at lave seminar om “ulighed i sundhed”.

Vi håber med etableringen af en sundhedspolitisk gruppe at få flere sundhedsintereserede medlemmer, som vil bakke op om arbejdet i regionsrådet og dermed være med til at klæde vores valgte på.

Vi fik ved valget i 2021 valgt Susanne Flydtkjær og Janne Toft-Lind til regionsrådet. Her kan du se hvilke udvalg de sidder i.

Arbejdet som baggrundsgruppe foregår via fællesmail, som er åben for alle interesserede.

Du finder referater fra gruppen her.

Skriv til Rasmus på [email protected]