Administrationen i region Nordjylland afgiver indflydelse til politikerne

  • Der har været et tvingende behov for ændring af den kompetenceplan, der er i regionen i forhold til hvilken kompetence administrationen har og snitfader der er til det politiske niveau. Administrationen har hidtil kunnet har træffe beslutninger uden at orientere regionsrådet, udtaler Susanne Flydtkjær, regionsrådsmedlem fra Enhedslisten.
  • Enhedslisten stillede derfor forslag på Regionsrådets februar møde om, at det er regionsrådet der tager stilling til om der skal afgives høringssvar – og hvad der i givet fald skal stå i høringssvar i forhold til høringer. Forslaget var affødt af en konkret sag – høring om justering af Natura 2000 områder – som administrationen fandt regionen ikke havde nogen holdning til – en vurdering som vi i Enhedslisten ikke var enig i.
  • Det forslag som vi i forretningsudvalget skal tage stilling til d. 16.04 sikrer at der kommer en grundigere behandling af om sagerne skal op politisk – og det er bestemt ikke alle sager der skal det – og herudover bliver der større åbenhed og gennemsigtighed i hvilke sager der er – hvor vi som politikere så kan reagere såfremt vi finder det er nødvendigt. Det er vi helt tilfredse med.
  • Når sagerne ikke forelægges politiske niveau – fratager man dels politikerne ansvar – men vi bliver også frataget retten til at få en fravigende mindretalsholdning sendt med. Det kan ingen leve med.
    Som politikere er vi jo ansvarlige for regionens virksomhed, slutter Susanne Flydtkjær

Susanne Flydtkjær, medlem af forretningsudvalget i Region Nordjylland valgt for Enhedslisten