Indsigelse i forbindelse med planprocessen for Råstofplan 2020

En uansvarlig råstofplan, der i alt for ringe omfang tager hensyn til mennesker og natur

Enhedslisten Rebild ønsker i forbindelse med planprocessen omkring Råstofplan 2020 at fremføre følgende indsigelser.

Når det gælder indvinding af råstoffer, produktion og forbrug, arbejder Enhedslisten politisk for en produktion, der i mindst muligt omfang belaster miljø og klima under fremstilling, ved brug og ved bortskaffelse.

Vi mener, at en ny Råstofplan skal styrke cirkulær produktion, og sikre at ressourceforbruget nedbringes væsentligt. Vi mener også, at nye teknologiske muligheder skal udnyttes for at reducere ressourceforbruget. De materialer, der bruges i produktionen og byggeriet, skal så vidt muligt være lokale, fornybare eller genanvendte materialer

Forestillingerne om et stadig større forbrug forstærker jagten på råstoffer. Det presser hensynet til mennesker og natur. Det ønsker Enhedslisten politisk skal ændres. Hensynet til mennesker, natur og lokalsamfundet skal styrkes og sikres.

Som et eksempel mener vi, at fremtidige råstofplaner altid skal tage hensyn til at der fremadrettet sikres rent drikkevand. Rent drikkevand er det allervigtigste råstof, og helt afgørende i forhold til menneskers liv og udvikling i hele Region Nordjylland.

Enhedslisten Rebild finder på den baggrund udkastet til Råstofplan 2020 alt for ensidig, og med alt for stort fokus på, at der skal bruges større mængder af råstoffer.

Enhedslisten Rebild har naturligvis særlig fokus på de indvindinger af råstoffer, der forekommer i Rebild Kommune.

Vi har i særdeleshed fokus på de tilladelser et flertal i Regionsrådet tidligere har givet til yderligere indvinding af grus i områder med særlige drikkevandsinteresser i Siem Skov.

Det er en beslutning vi ikke billiger, og som vi ønsker taget ud af den nuværende råstofplan.

På vegne af Enhedslisten Rebild
Bent Skovgaard Olsen
Nordre Skovvej 13
9520 Skørping