Spidskandidater

1 – Susanne Flydtkjær, Aalborg, 54 år.

Ansat i Brønderslev kommune.

Opstillet til byrådsvalg i Aalborg og til regionsrådsvalget for Enhedslisten.

Enhedslistens væsentligste opgave er fortsat at sikre endnu flere rigtige jobs –  grønne bæredygtige jobs til Nordjylland – offentlige såvel som private. Der skal også sikres fleksjob til de borgere, som er visiteret til dette. Der skal ansættes de nødvendige mennesker i region og kommune til at sikre en ordentlig offentlig service til borgerne. Her er der også brug for administrativt ansatte.

Lægemanglen betyder, at det er helt nødvendigt at tænke – og praktisere – opgaveglidning i sundhedssystemet. Opgaver kan – og skal glide fra læger til sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Administrative sundhedsopgaver kan – og skal glide fra sygeplejersker og AC’er til lægesekretærer og andre administrativt uddannede.

Det er også helt nødvendigt med investeringer i godt arbejdsmiljø, hvor udgangspunktet er attraktive stillinger hvor medarbejderne ønsker at være.

Døgnåbne forretninger og institutioner fordrer, at der er døgnåbne og pasningstilbud med lange åbningstider til ungerne – hvis man skal kunne passe sit arbejde.

Det fordrer også at der er adgang til kollektiv trafik som kører når man skal møde til og fra arbejde – og ikke mindst som kører så børn unge og gamle kan deltage i spejder og sport og andre aktiviteter – uden at være afhængig af at andre tilbyder kørelejlighed i bil.

Derfor er det afgørende at der både kommunalt og regionalt investeres i kollektive trafikløsninger – så både arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen.

Der er behov for busser på tværs i regionen og dobbeltspor og flere togafgange. Der skal etableres billige og fleksible ordninger, så også mennesker, der bor i landdistrikterne kan benytte den kollektive trafik.

Endelig er sikring af rent drikkevand, genanvendelse, miljø- og klimamæssig bæredygtig udvikling er grundlaget for Enhedslisten praksis i den regionale erhvervsudvikling.

Der er behov for initiativer sammen med kommunerne og virksomhederne i regionen at udvikle Nordjylland til en region, der fører an i den grønnes omstilling.

 

2 – Lis Jensen, Jammerbugt, 65 år

Lis Jensen, Rødhus 65 år og således socialrådgiver på pension. Har siden 21014 været medlem af regionsrådet i Nordjylland og er Enhedslistens gruppeformand. Medlem af Udvalg for sundhed og sammenhæng.

Vigtige valgtemaer: et opgør med den stramme økonomistyring, som regionerne er underlagt, som i sidste ende bunder i, at Danmark ganske frivilligt har tilsluttet sig EU s Finanspagt, der lægger loftet. Det går ud over de ansatte og patienterne, da der i alt for mange år er løbet alt for stærkt på de nordjyske sygehuse og kan i sidste ende true patientsikkerheden. Det kniber gevaldigt med at overholde udrednings- og behandlingsgarantien på de 30 dage og det bliver ikke bedre af den budgetaftale, der er indgået for 2018. Vi har i Enhedslisten ihærdigt kæmpet for at få det forhadte 2 % produktivitetskrav fejet af bordet, men det er stadig med i den økonomiaftale, som Danske Regioner har indgået med regeringen, men kampen fortsætter på alle politiske plan.

Et andet vigtigt tema er bedre og billigere kollektiv trafik i Nordjylland – uanset, hvor i landsdelen, man bor.

Og en sidste og tredie ting er, vigtigheden af at mindske ulighed i sundhedsvæsnet.

 

3 – Bo Fink, Mors, 69 år

 

4 – Ditte Marie Gyldenberg, Aalborg, 26 år

Jeg er byrådskandidat for Enhedslisten Aalborg og regionsrådskandidat for Enhedslisten Region Nordjylland i efteråret 2017.
Jeg er 26 år, bosiddende i Aalborg Vestby, uddannet folkeskolelærer fra UCN i 2015, og så er jeg her i sommeren 2017 blevet færdig med en kandidat i Anvendt Filosofi og bæredygtighed fra AAU. Derudover har jeg tilbragt en periode i EU-Parlamentet i Bruxelles hos Folkebevægelsen mod EU.
Jeg brænder for at være med til at skabe et samfund baseret på mangfoldighed, fællesskab og plads til alle

 

5 – Poul-Erik Andersen, Frederikshavn, 65 år