Enhedslisten ude af forhandlingerne om budget 2018

Enhedslisten er gået fra budgetforhandlingerne i Region Nordjylland Enhedslisten | Region Nordjylland

Enhedslisten Nordjylland har på møde onsdag aften besluttet at Enhedslisten ikke længere er en del af de videre budgetforhandlinger i region Nordjylland, oplyser Susanne Flydtkjær, der har deltaget i forhandlingerne for Enhedslisten.

  • Vi har en økonomisk situation i regionen, hvor kassebeholdningen vokser og vokser – langt udover hvad vi er forpligtet til at have af likviditet – vi har pengene i kassen og kan aktivere de mange millioner, der ligger passivt hen, så de bruges aktivt til nye tiltag og nødvendige investeringer i et godt sundhedssystem til glæde for patienterne. – hvis vi vil.
  • Alligevel er der allerede forud for budgetforhandlingerne meldt ud at der mangler penge i 150 millionklassen for at kunne få de nødvendige tiltag og investeringer der er brug for. Vi frygter at der nu rulles rammebesparelser ud i et trecifret millionbeløb. På spørgsmål om hvilke besparelser, der kan hentes på f.eks. ændret arbejdstilrettelæggelse og Værdi for patienten tiltag – har vi fået det svar fra administrationen, at det kan der ikke beregnes konkret på. Det betyder planløse rammebesparelser.
  • Der er med andre ord tale om en “Tænk på et tal” – leg, hvor besparelses – tallet, der kommer ud – præcis vil svare til det beløb der mangler i budgettet.
  • Det er budgetlægning i blinde – og uansvarligt. Konsekvenserne er alvorlige for dels de ansatte, som kan se frem til at miste kolleger og skal løbe hurtigere for at nå et 2% produktivitetskrav for færre penge og med færre ansatte, og ikke mindst for patienterne som kan se frem til ikke at få den relative hurtige udredning og behandling som de har krav på – men til gengæld overbelægning og længere ventetider.
  • Vi har derfor valgt at trække os fra forhandlingerne. Vi kan ikke overfor hverken patienter eller ansatte forsvare at melde meget store besparelser ud – når der rent faktisk er penge i regionens kasse, som alternativt ville kunne finansiere nye investeringer og nødvendige tiltag.

Yderligere oplysninger :
Susanne Flydtkjær
tlf. 2685-3497